Aktualizacja serwisu


Zapraszamy wkrótce. 

Copyright © 2013 Novascon Pharmaceuticals Sp. z o.o. www.novascon.pl     Polityka cookies

Spółka wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000281519, posiadająca NIP: 5252394165, REGON: 140950606, kapitał zakładowy: 100.000,00 zł.